Dziś w imieniu poszkodowanych, którzy zdecydowali się podpisać umowę o świadczenie usług prawnych, wystosowaliśmy do Skarbu Państwa pierwsze wezwanie do zapłaty. Wysłanie wezwania skutkuje rozpoczęciem naliczania odsetek od kwoty szkody. Obecnie odsetki tego rodzaju wynoszą 12,25% w skali roku. W efekcie kwota przyszłego odszkodowania rośnie w trakcie oczekiwania na pozew.

Powiększenie kwoty odszkodowania o odsetki rekompensuje czas oczekiwania na zapłatę, a w obecnej sytuacji gospodarczej łagodzi skutki inflacji.

Poszkodowanym, którzy decydują się już teraz podpisać umowy o świadczenie usług prawnych, zapewniamy niezwłoczne wystosowanie wezwania do Skarbu Państwa o zapłatę odszkodowania. W rezultacie wczesne zawarcie daje szansę uzyskania odpowiednio wyższej kwoty odsetek. 

Zobacz także