Na portalu procesowym sądów powszechnych pojawiło się pisemne uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 1 lipca 2022 r., którym zasądzono na rzecz poszkodowanych 25 mln zł. Należy się spodziewać, że po formalnym doręczeniu uzasadnienia, Skarb Państwa wniesie apelację od wyroku. Rozpoznawać ją będzie Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Zobacz także