Wyrokiem z 1 lipca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (referent: SSO Tomasz Gal) w sprawie o sygnaturze akt:
XXV C 1614/16 uwzględnił pozew grupowy byłych klientów Amber Gold przeciwko Skarbowi Państwa – Prokuratorowi Generalnemu, Prokuratorowi Okręgowemu w Gdańsku, Prokuratorowi Rejonowemu Gdańsk – Wrzeszcz w Gdańsku o naprawienie szkody wyrządzonej opieszałymi działaniami organów ścigania. Sąd zasądził na rzecz członków grupy ok. 90% z żądanej kwoty odszkodowania, równej kwotom powierzonym przez klientów spółce Amber Gold z odsetkami ustawowymi od roku 2015 lub od roku 2016 r. lub od roku 2017 (zależnie od daty przystąpienia do pozwu), tj. łącznie ponad 25 mln zł. Jak wynika z ustnych motywów rozstrzygnięcia, Sąd przyznał rację stronie powodowej, że szkoda, jaką ponieśli członkowie grupy, powstała wskutek zaniechania przez Prokuraturę postawienia zarzutów członkom zarządu Amber Gold we właściwym terminie, wynikających z Kodeksu postępowania karnego. Jest to pierwszy uwzględniony pozew poszkodowanych w aferze Amber Gold w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych od Skarbu Państwa i jedna z wyższych kwot zasądzonych w pozwie grupowym w historii.

Zobacz także