Postanowieniem z dnia 14 września 2022 r. Sąd Najwyższy (w Izbie Karnej) odmówił odpowiedzi na pytanie Sądu Okręgowego w Elblągu dotyczącego skuteczności uchylenia byłem prokurator Barbarze K. immunitetu przez rozwiązana już Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego.

Barbara K. została oskarżona o niedopełnienie obowiązków przez odmowę wszczęcia postepowania karnego w sprawie dotyczącej działalności spółki Amber Gold. 

Z uzasadnienia postanowienia Sądu Najwyższego wynika jednoznacznie, że zdaniem Sądu Najwyższego nie doszło do skutecznego uchylenia Barbarze K. immunitetu, bowiem Izba Dyscyplinarna nie była sądem w rozumieniu konstytucyjnym.

Jakkolwiek postanowienie SN o odmowie podjęcia uchwały (inaczej, niż ewentualne podjęta uchwała) formalnie nie jest wiążące dla Sądu Okręgowego w Elblągu, to jednak należy oczekiwać, że Sąd Okręgowy zgodzi się w tezami uzasadnienia postanowienia SN i podtrzyma umorzenie postępowania karnego wobec Barbary K., ze względu na nieuchylenie jej immunitetu. 

Jeżeli tak się stanie, to Prokuratury będzie mogła zrezygnować z oskarżenia Barbary K. lub spróbować ponownie wnieść o umorzenie jej immunitetu.

Niezależnie jednak od tego, który z powyższych scenariuszy się zrealizuje, to oddala on ryzyko uniewinnienia Barbary K. w ewentualnym procesie. A tylko takie ewentualne rozstrzygnięcie przemawiałaby za niewnoszeniem pozwu grupowego.

Przypomnieć wypada, że wykazanie Barbarze K. przestępstwa w postaci odmowy wszczęcia postępowania karnego jest konieczne, aby uniknąć zarzutu przedawnienia roszczeń osób poszkodowanych przez Amber Gold. Jednak ustalenia, że doszło do popełnienia przez nią czynu zabronionego może dokonać również sąd cywilny, rozpoznający pozew grupowy. Zatem brak skazania Barbary K. przez sąd karny nie będzie przeszkodą dla wniesienia pozwu. W konsekwencji ostatnie postanowienie Sądu Najwyższego jest korzystne dla poszkodowanych, a co ważniejsze, przybliża moment wniesienia pozwu. 

Zobacz także